F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN
WTOREK19
czerwiec
2018

Sala kameralna Filharmonii Śląskiej
09:30
Sokolska 2
Katowice
Wykonawcy:

      Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.